Road to Holy Land: Balada Pantuners Sejati

Catetan Sindangbarang 26 Mei 2007  Balada Pantunis Sajati Dibere judul Balada Pantunis Sajati teh kusabab si kuring ngarasa takjub ka aki-aki anu tetep eksis ngalakonkeun cerita pantun. LUAR BIASA! Si Aki anu biasa disebut Abah Ucup ieu teh dumukna di hiji titik pinggiran Kabupaten Bogor. Hirup nunggelis teu boga anak, teu boga dulur, teu boga kadang baraya. Ceuk ceunah mah, ayeuna si aki teh ngilu numpang di imah tatanggana. Emh….karunya pisan si Aki teh. Padahal mah ceuk beja mah Abah Ucup teh  juru pantun Sunda pangkolotna di kota Bogor, jeung lamun anjeunna tilar dunya tradisi mantun di Bogor teh bakal leungit. Ieu Pantunis sajati teh teu ngawariskeun elmuna ka antragan sahandapeunana, duka naon alasanana pangna si abah teu ngawariskeun elmuna. Ceuk beja mah aya sababaraha dugaan ngeunaan cara ngawariskeun elmu pantun. Konon pantun diwariskeun ka anak si pantunis. Ngan lamun si iue anak teh dianggap teu mampuh, si pantunis moal ngawariskeun ka eta anak. Bisa oge pantun teh diwariskeun ku pantunis ka jelema sejen anu eweuh hubungan kulawarga jeung manehna. Ngan tangtu wae dina ngawariskeun elmuna ka jelema sejen teh, si pantunis boga sababaraha tinimbangan. Bener-bener proses anu teu gampang…..LUAR BIASA! Si kuring datang ka Sindangbarang dina tanggal 26 Mei 2007 bari mawa pesenan ti Kang Mumu pikeun ngarekam pantun Sunda anu diduga rek punah. Teu kasawang samemehna, di kampung adat Sindangbarang nu bakal diresmikeun bulan Juni 2007, si kuring papanggih jeung sababaraha urang jelema anyar nu ceuk si kuring mah eta jelema teh ibarat mutiara mustika anu moncorong di tatar Sunda. Tapi saha eta mutiara-mutiara teh bakal dicaritakeun ku si kuring saenggeus si kuring nulis ngeunaan si Abah Ucup, si Pantunis Sajati nu salawasna kukuh pengkuh mantun nepi ka ahir jaman. Tabah sampai akhir. LUAR BIASA! Abah Ucup anu geus kolot pisan teh, tos ompong, huntuna teu nyesa hiji-hiji acan. Tapi ari ngalinting rokok mah masih sumangat keneh. Waktu mantun si Abah teh make totopong coklat-hideung, dikacamata riben, make setelan jas hideung. Trendi pisan. LUAR BIASA! Hanjakal pisan, nu lalajo si abah mantun teh teu leuwih ti 20 urang. Nu lalajo nu tadina ngagimbung bari molotot nempo nu gual-geol nari jeung ngagondang teh, dak dumadak leungit tanpa lebih ilang tanpa karana, teuing kamarana…Nu pasti mah nu lalajo si Abah teh beuki lila beuki ngorotan, tina 20 jadi 10, tina 10 jadi 4, kaasup si kuring pastina. Hehehe…. Jujur, si kuring bisa tetep di sisi panggung nepi ka rengse pantun teh kusabab doping kopi ti Pak Maki jeung aya geng leutik ti FIB UI jeung kang dedy (kecapis ti STSI) jeung kang Nata ti bandung batur ngawangkong ngeunaan banalitas sapopoe, ngalor-ngidul ngomongkeun eksistensialisme, komunisme, ateisme, kesadaran diri, sonoritas, musik kontemporer nepi ka tafsir mimpi….eta teh dilakukeun salila si Abah mantun. Tapi kadang-kadang si kuring sareng babaturan merhatikeun si Abah mantun bari jeung ngarasa takjub ku parigelna si Abah metik kacapi. LUAR BIASA! 12.30 liwat tengah peuting, si kuring ninggalkeun geng leutik anu keur rame-ramena madungdengkeun kasaimbangan notasi musik jeung alam. Bari sibuk ngaganti kaset minidv, si kuring terus tumanya ka not-not nu kaluar ti alunan kacapi Abah, saha sih si Abah Ucup teh? Kumaha kamekaran karirna salaku pantunis? Kumaha nu lalajo (pantuners) ngapresiasi pantun manehna? Kumaha kahirupan sapopoe neupi ka geus kolot siga kieu? Naon rencanana keur pantun dina waktu nu bakal datang? Naon kahayangna, cita-citana nu can kacumponan? Naon harepanana kana carita pantun Sunda? Naha masih aya keneh nu haying dilakukeun ku manehna? Naon usaha-usaha anu terkait keur melestarikeun jeung majukeun pantun Sunda kususna, kasenian Sunda umumna? Duka teuing….eta mah ngan saukur pananya-pananya nu kapikir ku si kuring tapi can kungsi kakedalkeun. Bisa jadi hiji mangsa aya nu bisa ngajawab eta pananya….bisa jadi oge…….LUAR BIASA!  PS: punten pisan euy, masih nyambung sebenerna, Masih dalam proses diterjemahkan dan diselaraskan kuKang Mumu DUDU: Buat kang Mumu, Hatur tengkyuh sudah mengalihbasakeuntulisan sayah ini. Jasamu abadi, Kang.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *